Nobelt besök

jun 19, 2018

Högberga Gårds byggherre Klas Fåhraeus var vida känd i Sverige för sin stora anrika konstsamling här.
Men det fanns också en annan medlem i familjen som vi med stolthet även vill berätta om,
han var med om att göra en revolutionerande upptäckt för världen.

Den 15 oktober 1888 blev Klas och hans fru Olga föräldrar till en liten pojke vid namn Robin Fåhraeus. Han växte upp och till skillnad från sin far så fullföljde han sina utbildningar exemplariskt. Han blev Medicine Professor och patolog vid Uppsala Universitet och 1921 beskrev Robin den nya upptäckten gällande blodsänkan i sin doktorsavhandling, vilket fick stor betydelse inom den medicinska diagnostiken. Han bedrev forskning inom hematologin i många år och publicerade ett flertal artiklar.

Robin Fåhraeus var nominerad till Nobelpriset flera gånger, men lyckades tyvärr aldrig få det. Men idag tror jag att Robin tittar ner på sitt föräldrahem med ett leende, vi har nämligen en eminent gäst här på Högberga som jag tror Robin skulle varit intresserad av att lyssna på. Det är självaste nobelpristagaren Frank Wilczek som
år 2004 fick Nobelpriset tillsammans med två kollegor för upptäckten av
asymptotisk frihet i teorin för den starka växelverkan.

Frank Wilczek

Frank Wilczek är professor vid Massachusetts Institue of Technology i USA, men sedan 2016 är han anlitad av Stockholms Universitet för en 10-årsperiod på Fysikum och till vårt Högberga Gård har han nu bjudit in studenter från hela världen för att dela med sig av sina enorma kunskaper och vi är så glada att ha huset helt fullt,
en hel vecka, med så mycket kunskap och passion.

/Inger