Presentkort

Boknings- och betalningsvillkor

Betalning
VISA, Eurocard och Mastercard

Leverans
Skriv ut ditt presentkort själv efter att du skapat det online. Vill du hellre att vi skickar ett presentkort till dig per post så gör du din beställning här. Alla beställningar postas då från oss senast påföljande vardag.

Värdehandling
Presentkortet är en värdehandling och används som betalmedel vid ert besök hos oss. Förlorat presentkort kan tyvärr aldrig ersättas. Presentkortet kan inte heller lösas in mot kontanter.

Moms
Vid presentkortsförsäljningen utgår ingen moms. Momsen redovisas först vid nyttjandet av presentkortet.

Öppet köp
Inom 14 dagar efter att du mottagit presentkortet har du rätt att återsända det till oss i rekommenderat brev. Porto samt postens avgifter står köparen för. Presentkortets värde, med avdrag för en administrativ avgift på 100 kr, återbetalas. Kontakta oss på 08-546 46 100 angående återbetalningen.

Giltighetstid
Presentkortet är giltigt 1 år från köptillfället.