Bröllop brudtärnor med blommor och rosa klänningar

Bröllop & fest 15 minuter från Stockholm.

Villkor vid bokning

Bokning

Alla bokningar bekräftas skriftligen senast två veckor efter bokningstillfället.
Bekräftelsen skall signeras samt angivet förskottsbelopp betalas in.

Betalningsvilkor

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader. Om deltagarna i tillställningen skall betala något var för sig, skall beställaren informera deltagarna t ex på inbjudningskort, kallelse eller med biljett
och ange vad beställningen inkluderar samt vad deltagarna själva ska betala av tillkommande kostnader.
Vid bokning erläggs förskottsbetalning, 25% av bokat belopp. Beloppet återbetalas om avbokning
sker tidigare än sex månader innan datum för genomförandet. Har avtal träffats om betalning mot
faktura ska full likvid erläggas inom 10 dagar ifrån fakturadatum. Om betalningsfristen överskrids har
Högberga Gård rätt att debitera dröjsmålsränta med 2 % per månad. 

Avbeställning

Fram till 6 månader innan ankomst utan kostnad.
6 månader - 12 veckor innan ankomst behåller Högberga Gård inbetalt förskottsbelopp.
12– 4 veckor innan ankomst: 75% av det avtalade/bekräftade priset.
Mindre än 4 veckor före ankomst: Full debitering.

Minskning av gästantal

​Fram till 2 veckor innan ankomst; Minskning av 10% av gästantalet utan kostnad.
Mindre än 2 veckor: Full debitering.