The content of this website is automatically translated using Google Translate.

Bröllop Brudtärnor

Villkor vid bokning

Alla bokningar bekräftas senast två veckor efter bokningstillfället. Bekräftelsen skall signeras samt angivet förskottsbelopp betalas in till bankgiro: 194-4180 (och vid utlandsbetalning gäller ): IBAN: SE42 8000 0832 7994 4396 7691, SWIFT: SWEDSESS).

Bröllopspaket

Betalningsvilkor

Beställaren är ansvarig för samtliga enligt beställningen uppkomna kostnader.

Om inbjudna gäster skall betala något var för sig, skall beställaren informera sina gäster om vad beställningen/bjudningen inkluderar samt vad deltagarna själva ska betala av till- kommande kostnader.

Vid bokning erläggs förskottsbetalning, 50% av bokat belopp. Beloppet återbetalas om avbokning sker tidigare än sex månader innan datum för genomförandet. 75 % av det totala beloppet skall betalas senast 4 veckor före ankomst. Har avtal träffats om betalning mot faktura ska full likvid erläggas inom 10 dagar från fakturadatum. Om betalnings- fristen överskrids har Högberga Gård rätt att debitera dröjsmålsränta med 2 % per månad.

Avbeställning

  • Fram till 6 månader innan ankomst utan kostnad.
  • 6 månader – 12 veckor innan ankomst behåller Högberga Gård inbetalt förskottsbelopp.
  • 12– 4 veckor innan ankomst: 75% av det avtalade/bekräftade priset.
  • Mindre än 4 veckor före ankomst: Full debitering.

Minskning av gästantal

  • Fram till 2 veckor innan ankomst; Minskning av 10% av gästantalet utan kostnad.
  • Mindre än 2 veckor: Full debitering.