The content of this website is automatically translated using Google Translate.

Mötesmodeller

Svenska Möten har tagit fram fem stycken mötesmodeller som du kan ta hjälp av för att göra era möten bättre.

Digital Debatt

 • Lämpar sig för 15 personer och uppåt
 • Enkelt att förbereda
 • Skapar engagemang
 • Tydligt avslut
 • Sparar tid
 • Möjlighet att delta på distans

Svårighetsgrad 0,5 av 5

Walk and Talk

 • Lämpar sig för upp till 30 personer
 • Promenera och tänka kreativt
 • Beslutsfattande och säkerställande av beslut
 • Arbeta parvis
 • Bestämt ämne
 • 2,5 – 3 timmars promenad
 • Rapportering
 • Sammanfatta och ta beslut

Svårighetsgrad: 1 av 5

Navigator

 • Skapa närvaro hos deltagarna
 • Mötesledaren arbetar utifrån Navigator
 • Skapa struktur och kvalité för mötet
 • Avsikt med mötet
 • Agenda till mötet
 • Arbetsform under mötet
 • Sammanfatta
 • Slutsats

Svårighetsgrad 2 av 5

Idéverkstad

 • Lämpar sig för upp till ca 50-70 personer
 • Utveckla relationer och gruppdynamik
 • Skapar engagemang
 • Bolla frågor
 • Be deltagarna skriva ner tankar
 • Låt alla ta del av varandras tankar kring huvudfrågorna
 • Utifrån svaren kan en handlingsplan skapas
 • Handlingsplanen ska sedan finnas på allas arbetsplats

Svårighetsgrad 3 av 5

Uppkopplade

 • Mötesdeltagarna använder vanliga IT-verktyg
 • Ifrågasätter närvaro-myten
 • Förbered infrastrukturen
 • Förbered dig på kulturellt motstånd
 • Öva upp simultanförmågan
 • Stäm av uppkopplingen med mötets mål och syften
 • Analysera erfarenheterna före, under och efter

Svårighetsgrad 3 av 5

Strategi

 • Lämpar sig för implementering av företagets värderingar
 • En strategisk mötesmodell för övergripande frågor
 • Nulägesbeskrivning
 • Mötesstrategi
 • Handlingsplan
 • Ekonomisk kalkyl
 • Utvärdering

Svårighetsgrad 4 av 5